Vuoden 2020 Rakas-rastit ja samalla Kaakon aluemestaruudet keskimatkalla suunnistetaan tänä poikkeuksellisena aikana poikkeuksellisesti syksyn jo koitettua. Mutta oli kevät tai syksy, kilpailu seuloo aina parhaat esiin.

Toivo Ryypön loihtima Kanalammen uusi kartta on selkeälukuinen. Kasvillisuuskuvausta on päivitetty vielä kesällä. Avoimissa maastonosissa suunnistaja saattaa vauhdissakin havaita maastossa silmäkulmastaan ”alamittaisia” kiviä, joita – aivan oikein – ei ole karttaan kuvattu. Jäljempänä kuvattu maastotyyppi mahdollistaa mittakaavaksi kaikissa sarjoissa 1:10000.

Kanalammen kilpailumaastosta nostan esiin kaksi ominaispiirrettä. Kilpailumaasto on pääosin loivapiirteistä. Muutamia mäkialueita kartalta löytyy, mutta korkeuserot ovat kaikkiaan maltillisia. Toisena tyypillisenä piirteenä alueelle pidän kulkukelpoisuuden ja maastopohjan vaihtelua ja erityisesti sitä, että vaihtelua voi olla runsaasti lyhyelläkin matkalla. Avoin kangas vaihtuu hetkessä peitteiseen ja tovin kuluttua jälleen johonkin muuhun. Tätä korostaa kilpailujen siirtyminen alkuperäisestä keväästä syksyyn – tarjolla on paikoin hieman rehevämpää aluskasvillisuutta ja pykälän keväistä peitteisempää kisamaastoa. Näiden piirteiden uskon vaativan suunnistajilta tarkkuutta matkanteossa. Tarkkuutta saattavat taas herpaannuttaa mittavat mustikka-, puolukka- ja kanttarelliesiintymät.

Ratasuunnittelussa olen pyrkinyt huomioimaan syksyisen maaston hidastavuuden. Edellä mainittu maaston loivapiirteisyys antaa omalla tavallaan hyviä ”vinkkejä” ratamestarille. Niinpä vanhat tutut neuvot omasta työskentelystä toisten maastossa näkyvien suunnistajien työskentelyn seuraamisen sijaan pätenevät täälläkin. Rasteja on maastoon sijoitettu runsaasti, joten valinnanvaraa on tarjolla niille suunnistajille, jotka eivät halua rajoittaa suoritustaan vain oman radan rastien leimaamiseen. Alueen muutamat tieurat tuovat turvallisuutta nuorimpien suunnistajien ratoihin ja nopeaa juoksupätkääkin on heille luvassa.

Tervetuloa Kanalammelle suunnistamaan keskimatkaa Kaakon aluemestaruuksista!

--Jussi Eskelinen