15.3.2020

Päivitys 5.2.2021

Muutoksia seuran koronaohjeistukseen

Etelä-Karjalan alueen koronavirustilanne on säilynyt maltillisena, mutta alue on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Raja-Karjalan Suunnistajien johtokunta on päättänyt seuraavista muutoksista seuran koronaohjeistukseen:

- Aikuisten ulkona järjestettyä toimintaa koskien voidaan järjestää ulkoharjoittelua omatoimirastien muodossa. Omatoimirasteihin voi osallistua ilman kokoontumisia, karttojen tulostaminen tapahtuu itsenäisesti. Rasteilla krepit. Mikäli alue siirtyy leviämisvaiheeseen, omatoimirastit lopetetaan.

- Erikseen koolle kutsuttavan seuran vuosikokouksen ajaksi rajoituksia lievennetään niin, että sallitaan vuosikokouksen järjestäminen viranomaisohjeet huomioiden. Vuosikokous voidaan pitää tämän hetkisten viranomaismääräysten mukaan vain, jos kokoukseen ilmoittautuu alle 20 henkilöä.

Muutoin ohjeistukset säilyvät ennallaan.

 

Päivitys 28.11.2020

Raja-Karjalan Suunnistajat keskeyttää järjestetyn seuratoiminnan sisätiloissa toistaiseksi 28.11.2020 alkaen.

Epidemiatilanne Suomessa on kehittynyt nopeasti viime aikoina. Viranomaiset ovat antaneet uusia määryksiä, ohjeita ja suosituksia tilanteeseen liittyen. Etelä-Karjalan alueelle on mm. annettu vahva maskisuositus 28.11.2020 alkaen. Ennakoivien toimien tavoitteena on ehkäistä Etelä-Karjalan epidemiatilanteen heikentyminen nykyiseltä perustasolta. Lisätietoa: https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/etela-karjalaan-vahva-maskisu...

Muuttuneen tilanteen vuoksi seuran johtokunta on päättänyt, että keskeytämme  28.11.2020 alkaen kaiken sisätiloissa järjestetyn seuratoiminnan toistaiseksi. Keskeytys koskee myös seuran jumppaa. Ulkotiloissa tapahtuvaa seuratoimintaa voimme jatkaa; kuitenkin huolellisesti huomioiden viranomaisten määräykset, ohjeet ja suositukset.

 

Päivitys 31.10.2020

Tässä tietoa Raja-Karjalan Suunnistajien johtokunnan 31.10.2020 tekemistä päätöksistä koronavirustilanteen vaikutuksista seuratoimintaan.

- Alueemme (Etelä-Karjala) ollessa nykyisellä viranomaisten määrittämällä koronavirusepidemian "Perustasolla", jatkamme seuratoimintaa SSL:n ja viranomaisten ohjeistukset ja suositukset huomioiden (ks. aiempi päätös alla).

- Mikäli alue siirtyy koronavirusepidemian "Kiihtymisvaiheeseen" keskeytämme järjestetyn sisäliikunnan ja muut sisätiloissa järjestettävät tapahtumat ja kaiken aikuisten järjestetyn toiminnan myös ulkona.

- Mikäli alue siirtyy koronavirusepidemian "Leviämisvaiheeseen" emme järjestä lainkaan järjestettyjä harjoituksia, kilpailuja tai muita seuran tapahtumia tai yleisötilaisuuksia.

 

Päivitys 21.5.2020

Tässä tietoa Raja-Karjalan Suunnistajien johtokunnan 21.5.2020 tekemistä päätöksistä koronavirustilanteen vaikutuksista seuratoimintaan

· Seura aloittaa yleisten kuntosuunnistusten järjestämisen ns. Omatoimirastit-periaatteella 1.6.2020 alkaen. Tilannetta tarkastellaan kuukausi kerrallaan. Harrastesuunnistusjaosto suunnittelee ja tiedottaa tarkemmat toimintatavat ja ohjeistukset omatoimirasteista.

· Seura voi järjestää yhteisharjoituksia ja muita seuran kokoontumisia, tapahtumia tai yleisötilaisuuksia 1.6.2020 alkaen viranomaisten ja Suomen Suunnistusliiton määräykset ja ohjeistukset huomioiden (poikkeuksena tästä aikataulusta ovat #rakasjunnut -treenit, joiden järjestäminen on ollut mahdollista aiemmin tehdyllä päätöksellä jo 19.5.2020 alkaen).

· Seura jatkaa kansallisten Rakas-rastien järjestelyjä uudessa tapahtuma-ajankohdassa 5.9.2020 viranomaisten ja Suomen Suunnistusliiton määräykset ja ohjeistukset huomioiden.

· Seuran jäseniä rohkaistaan noudattamaan viranomaisten ja Suomen Suunnistusliiton määräyksiä ja ohjeistuksia kaikessa harjoittelussa (mukaan lukien omatoiminen harjoittelu) sekä kilpailuihin osallistumisessa.

Lisätietoja saat tarvittaessa puheenjohtaja Jussi Eskeliseltä (jussi.eskelinen@live.fi) tai muilta johtokunnan jäseniltä.

 

Päivitys 19.5.2020:

Raja-Karjalan Suunnistajien johtokunnan 19.5.2020 tekemä päivitys koronavirustilanteen vaikutuksista seuratoimintaan:

- #rakasjunnut-harjoituksia voidaan järjestää 19.5.2020 alkaen viranomaisten määräykset ja Suomen Suunnistusliiton ohjeistukset huolellisesti huomioiden

Muun seuratoiminnan osalta johtokunta päättää jatkosta erikseen.

Lisätietoja saat tarvittaessa puheenjohtaja Jussi Eskeliseltä (jussi.eskelinen@live.fi) tai muilta johtokunnan jäseniltä.

 

Päivitys 18.4.2020:

Tässä tietoa Raja-Karjalan Suunnistajien johtokunnan 18.4.2020 tekemistä päivityksistä koronavirustilanteen vaikutuksista seuratoimintaan:

- Epävarmassa tilanteessa seura peruu kansalliset suunnistuskilpailut Rakas-rastit kevään ajankohdasta 21.5.2020. Kilpailuille haetaan uusi ajankohta syksyltä.

- Suomen Suunnistusliiton ohjeistuksen ja suositusten mukaisesti seura ei järjestä kuntosuunnistus- tai kilpailutapahtumia vähintään 13.5.2020 saakka. Seura ei järjestä myöskään yleisiä ns. omatoimikuntorasteja vallitsevassa tilanteessa. Muitakaan seuratapahtumia ei toistaiseksi järjestetä. Normaalin kuntosuunnistustoiminnan aloittamisesta päätetään johtokunnassa erikseen viranomaisten ja Suomen Suunnistusliiton määräykset ja ohjeistukset huomioiden.

- Mobiilisuunnistuksen MOBO-radat ovat normaalisti käytettävissä viranomaisten määräykset ja ohjeistukset huomioiden. Katso lisätiedot osoitteesta mobo.suunnistus.fi.

- Seuran jäsenet voivat järjestää jäsenistölle suunnattuja spontaaneja omatoimiharjoituksia viranomaisten määräykset ja ohjeistukset huolellisesti huomioiden.

 

Lisätietoja saat tarvittaessa puheenjohtaja Jussi Eskeliseltä (jussi.eskelinen@live.fi) tai muilta johtokunnan jäseniltä.

 

15.3.2020:

Koronavirustilanne vaikuttaa myös seuratoimintaamme. Raja-Karjalan Suunnistajien johtokunta päätti kokouksessaan 15.3.2020 seuraavista muutoksista seuratoimintaan.

- Viranomaisten suositusten mukaisesti seura ei toistaiseksi järjestä järjestettyjä harjoituksia tai muita seuran tapahtumia tai yleisötilaisuuksia. Tämän mukaisesti suunnitellut seuran #rakasjunnut nuorisoharjoitukset, seuran jumppa ja muut järjestetyt tapahtumat perutaan toistaiseksi ja uusia harjoituksia ei aikatauluteta eikä järjestetä. 
- Suomen Suunnistusliiton ohjeistuksen ja suositusten 13.3.2020 mukaisesti seura ei järjestä kuntosuunnistus- tai kilpailutapahtumia vähintään 30.4.2020 saakka. Seura kuitenkin toistaiseksi jatkaa valmisteluja kansallisten kilpailujen (Rakas-rastit 21.5.2020) järjestämiseksi. 
- Johtokunta päättää seuratapahtumien, harjoitusten ja kuntosuunnistusten mahdollisesta aloittamisesta sekä kilpailutapahtumien järjestämisestä erikseen 2.4.2020 jälkeen, jolloin Suomen Suunnistusliiton odotetaan tiedottavan mahdollisista lisäperuutuksista, rajoituksista ja jatkotoimista.
- Harraste-, valmennus- ja nuorisojaostot tutkivat mahdollisuuksia tukea jäsenten ja kuntoilijoiden omatoimista harjoittelua ja kuntoilua ja tuovat esityksensä mahdollisista toimenpiteistä erikseen johtokunnalle päätettäväksi, jonka jälkeen omatoimiharjoittelumahdollisuuksista tiedotetaan erikseen.

Tilanne on poikkeuksellinen ja kaikkien toive on, että tilanne normalisoituu mahdollisimman pian. Tilanne elää koko ajan, joten seuraa tiedotustamme rakas.net:ssä ja sosiaalisessa mediassa.