Alueen nuorten rastiviesti käydään Lappeen koulun lähimaastossa, josta ei ole ollut karttaa ainakaan kolmeen vuosikymmeneen. Saul Klemola taiteili kesän aikana kartan, jossa turhat mutkat on jätetty pois. Se mikä löytyy kartalta, löytyy varmasti myös maastosta. Huomioitava asia on kivikuvaus: alle metrin korkuisia kiviä ei juuri kartalle ole kuvattu. Lisäksi kivet ovat pitkälti sammalpäälysteisiä ja pidemmästä matkasta hankalia erottaa.

Ratamestarina olen pyrkinyt tekemään radat, jotka palvelisivat nuorten viestin henkeä. Riittävän lyhyet, jotta jokaiselle olisi tarjolla onnistumisen elämyksiä. Alue on kuitenkin kohtalaisen mäkinen, joten kavuttavaa riittää joka radalla.

Varmistakaa, että käytte jokainen omilla rasteillanne oikeassa järjestyksessä, sillä rasteja on erittäin paljon lähekkäin metsässä ja radat mutkittelevat paljon!

Toivon kaikille kilpailijoille tsemppiä ja hyvää kisafiilistä!

 

Sampsa Lintunen, ratamestari